Pierwoszyno – historia

16 maja 2016
by admin

Wieś solecka w gminie Kasakowo polożona jest na Kępie Oksywskiej. Zajmuje 505 ha powierzchni. Nazwa Pierwoszyno pochodzi od nazwy osobowej Pirwosz. Pierwsza wzm i anka pisana o wsi pochodzi z 1 224 r. jako Pirwissina. W roku 1 253 biskup Wolmir potwierdza przynależność Pierwoszy na do pa rafii na Oksywiu. Mieszkańcy wsi mieli obowiązek szarwarkowy na rzecz Mostów. W 1915 roku w sali Towarzystwa Ludowego u p. Hinca powstała kuracja (Łac. Curare staranność, troszczyć się) wylączona z parafLi Oksy wie z ks. Alojzy m Kasz ubowskim ja ko kuratusem. Ks. Kaszubawski zastal zamordowany w Piaśnicy. Do Pierwoszyna należał przysiółek Stefanowo (Amalienfeld), który przestal istnieć w związku z budową lotniska Babie Doły na początku lat 40-tych. W Pierwoszynie wybudowany został nowy kościół o kształtach nowoczesnych (namiot). Posiada 549 mieszkańców. Pierwoszyn, Pierwoszyno, niemiecki Pierwoschin dokumentowane Pyrosino 1224, Pirwissina, Pirwosina. Wieś włościańska, powiat wejherowski, stacja pocztowa Kasakowo, parafia katolicka Oksywie ewentualnie Rumia. Odległość od Wejherowa 2 3/4 mili. Zawiera 74 włók i 11 mórg obszaru, w 1871 II gburskich posiadłofci, 9 zagrodników, było tu 28 domów, 57 d ymów, 299 mieszkańców, w l 866 roku zaś 265 katolików, l 5 ewangelików i 27 domów. Pierwoszyno jest starożytną osadą, leży 11a tak zwanej oksywskiej kępie, nad zatoką Pucką. We wschodniej stronie, odległości l km od wsi, znaleziono przed kilkunastu laty na wzgórzu piaszczystym przy błotku grób skrzynkowy, a inne l km dalej, w tym samym kierunku. Oprócz tego znajduje się w pobliżu wsi na roli ziemianina S. Bigota, na powierzchni ziemi mnóstwo skoru p od urn, pochodzących prawdopodobnie ze burzonych m dawniej grobów skrzynkowych. Roku 1210 darowała księżna Świnisława wieś tutejszym pannom norbertankom w Żukowie, które ją później odstąpiły klasztorowi cystersów w Oliwie. Tę samą wieś nadał klasztorowi następnie w 1224 książę Świętopełk. W 1245 roku nadaje biskup kujawski M icha / dziesięciny tej wsi klasztorowi w Żukowie Roku 1253 rozporząd za biskup Wolimir , że Pierwoszyn ma należeć do parafii oksywskiej. Według wizytacyi Szaniawskiego z roku 1710
pobierał proboszcz oksywski stąd mesznego 10 1/2 korca żyta
i tyleż owsa. informacja z strony http://historie.kosakowo.eu/mapy/

About