Pokoje w Pierwoszynie. Gmina Kosakowo. Opener festival. | Aktualności - Pokoje w Pierwoszynie. Gmina Kosakowo. Opener festival.
class="blog wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0.1 vc_responsive"
  •  
    16 maja 2016
    by nautil

    Wieś solecka w gminie Kasakowo polożona jest na Kępie Oksywskiej. Zajmuje 505 ha powierzchni. Nazwa Pierwoszyno pochodzi od nazwy osobowej Pirwosz. Pierwsza wzm i anka pisana o wsi pochodzi z 1 224 r. jako Pirwissina. W roku 1 253 biskup Wolmir potwierdza przynależność Pierwoszy na do pa rafii na Oksywiu. Mieszkańcy wsi mieli obowiązek szarwarkowy na rzecz Mostów. W 1915 roku w sali Towarzystwa […]